Oneflow

Uitbesteden van productie en/of diensten

 

In een omgeving waar marges onder druk staan wordt er steeds gekeken of productie plaats kan vinden daar waar de integrale kostprijs en kwaliteit optimaal is. Een keuze kan zijn om productie uit Nederland over te brengen naar Oost Europa of Azië. Maar het kan ook zijn dat activiteiten van de ene toeleverancier naar de andere toeleverancier dienen te worden overgebracht. Ik heb ervaring met het uitbesteden van productie naar lage lonen landen. Het is mogelijk om een periode op locatie door te brengen als intermediair tussen uitbesteder en leverancier. Hierbij kan ik het transfer proces faciliteren en bewaken zodat vertragingen voorkomen worden. Hierdoor heeft u sneller profijt van een betere marge.